Category Archives: Chưa phân loại

Giới thiệu

TECHPAL – Hội tụ đam mê, Tỏa sáng công nghệ Công ty Cổ phần TECHPAL được thành lập ngày 08/02/2010 và hoạt động dựa trên nền tảng các ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tế. Chúng tôi hoạt động trong ba lĩnh vực chính: Thứ nhất, Nghiên cứu phát triển chuyển giao thiết […]