Tag Archives: led

Công trình LED trang trí nghệ thuật tại cổng chính khu đô thị Ciputra

Được sự tin tưởng của chủ đầu tư Ciputra – Indonesia qua nhiều công trình LED nghệ thuật từ năm 2011 đến nay, Công ty Cổ phần TECHPAL vừa tiếp tục trúng thầu và hoàn thành công trình thiết kế thi công LED trang trí nghệ thuật tại cổng chính Khu đô thị Ciputra – […]